FANDOMTol-redBanner2-skinny

Om Redigera

Throne of Lies: The Online Game of Deceit, eller "ToL", är ett onlinespel i “social deduction”, inspirerat av medeltidspolitik och Werewolf/Mafia-genren. Upp till 16 spelare kan spela samtidigt på PC, Mac, and Linux, och det skvallras om att det ska komma till VR.

Spelet kom ut på Steam den 29:de september 2017.

Discord: https://discord.gg/tol

Vad spelet går ut på Redigera

Beroende på vilket "parti" din spelklass är i, ska du om du hör till en av huvudpartierna slå ut det motstående laget och en neutral mördare. Blue Dragon ska alltså försökra besägra "Culten" eller "de osedda" medan de ska bekämpa Blue Dragon. De Neutrala har sina egna sätt att vinna på, t.ex. att bara överleva själv eller hålla en annan spelare vid liv.

Hur man spelar (Snabbstart) Redigera

Det skvallras om att förrädare, vid namn Unseen/Cult (de osädda/kulten) ska slå till mot det kungliga slottet. De kungalojaja personerna i The Blue Dragon (den Blåa Draken)-partiet måste få fram vem som har förrått dem genom social slutledning och ledtrådar.

Spelet är enkelt: Döda de onda (the Unseen/Cult), innan de dödar de goda (The Blue Dragon): Döda eller dödas, men döda rätt.

Nattetid brukar onda spelare (kulten/de osedda) mörda eller bringa de goda i oordning (The Blue Dragon-partiet): Dessa spelare kan döda andra spelare nattetid på grund av deras nattförmågor. De onda kommer kunna prata nattetid och känner till varandra.

Däremot kommer de goda spelarna (The Blue Dragon-partiet) försöka att antingen reda ut, försvara, eller stödja andra, de har bara några få som kan döda. De kommer att försöka utröna vem som är vän eller fiende genom utredningar. De flesta goda kommer inte kunna tala med varandra nattetid. De goda, även om de är fler i antal än de onda, vet inte vilken som är vilken.

Under dagen upptäcker spelarna vem som blivit mördad natten innan och diskuterar saken. De kommer att upptäcka ledtrådar (och falska sådana, fabricerade av de onda) och föra spelet vidare. De kommer sedan, genom att använda social slutledningsförmåga, försöka hitta en misstänkt. För att hjälpa dem, kommer varje spelare ha en förmåga som dagtid kan hjälpa till. Under dagen kan ni rösta upp två personer inför rätten. Men efter att en person avrättats tar dagen slut eller om ingen blir avrättad så finns det en timer som avslutar dagen - din uppgift är att döda rätt spelare.

Självklart har spelet mer saker att lära sig: Det finns unika klasser eller kulter som gör spelet roligare. Om du vill lära dig mer, skrolla ner och kolla vidare på någon av våra länkar!

De fyra partierna? Redigera

I detta spel tillhör var spelare ett av de följande partierna.

1. Blue Dragon (Goda): Blue Dragons mål är att oskadliggöra The Unseen/Cult, och en neutral mördare. The Blue Dragon måste lita på utredningsförmåga och allmän smarthet för att upptäcka fienden. Endast ett fåtal i Blue Dragon kan döda, så Blue Dragon får ofta lita på avrättningar dagtid för att bli av med de onda. Blue Dragon har fler medlemmar än andra partier, men de vet inte vem som tillhör vem.

2. The Unseen (Onda): The Unseens mål är att bli av Blue Dragon och andra neutrala parter som ämnar att stå i deras väg. The Unseen är minoritetsparten, men de vet vem som är vem. De börjar med Mastermind och en lönnmördare. De kan också tala med varandra nattetid.

3. Neutral: Vissa neutrala klasser behöver bara överleva till slutet av spelets gång. Andra neutrala klasser har ett unikt mål.

4. Kulten: Kultens mål är att vinna över Blue Dragon och andra neutrala parter som ämnar att stå i deras väg. Kulten startar med endast Kultledaren och en annan spelare. Kultledaren kommer ha förmågan att rekrytera de flesta Blue Dragon-medlemmar och Neutrala till kulten. Kulten kan också tala med sina medlemmar nattetid

Vad är det speciella? Redigera

Throne of Lies är inte som något annat spel i denna genre. Spelet har två viktiga funktioner.

Under spelets början, kommer en spelare ha rollen Kung och tillhöra ett av de tre partierna i spelet . Kungen kan manipulera spelet med extra röster, och har vetorätt för spelets slut. Kungen är farlig för det parti som motsätter sig honom, så farlig att alla som motsätter sig honom kommer försöka mörda honom. Om mordet är framgångsrikt, startas en självnominationsprocess för att hitta nästa kung. Adelsmän kan komma fram och ersätta kungen.

  • The Unseen/Cult och förmågan att konvertera folk.

Varje hjälte behöver en skurk, och Throne of Lies är inget undantag. The Cult/Unseen startar med Lönnmördaren och Den Stora Hjärnan. Lönnmördaren är den som sköter själva dödandet, medan The Mastermind konverterar andra. Mastermind har förmågan att få spelare att gå med i The Unseen och det är där det roliga händer.

Mastermind kan få med andra i sitt egna parti. Detta är möjligt, för att The Unseens maximala medlemsgräns är tre personer. Om Mastermind lyckas rekrytera en spelare, kommer denna spelare nu stödja The Unseen. Dessutom kommer den nyrekryterade spelaren få en ny klass. Denna ny klass är en klon (men dock inte exakt samma) av deras originalklass.

Om Lönnmördaren dör, blir den nya medlemmen den nya Lönnmördaren. Däremot kan inte Mastermind ersättas efter natt 3.

The Cult har liknar väldigt mycket The Unseen men ledarens uppgift är att både konvertera folk och döda. Istället för lönnmördaren har han en annan Cult klass med sig.

KlasstyperRedigera

Det finns sex olika klasser:
Killer-Type
Mördare: Klasser som mördar kan döda andra spelare som tillhör andra partier.
Offensive-Type
Offensiva: Offensiva klasser använder offensiva förmågor och tekniker för att få andra klasser ur sin väg.
Investigative-Type
Utredare: Utredarklasser kan utreda andra spelare, fill exempel få fram andras klass/parti/typ.
Social-Type
Sociala: Sociala klasser använder sin kommunikationsförmåga för att komma vidare i spelet.
Special-Type
Speciella: Vissa klasser är helt unika, så som Kungen och Den Stora Hjärnan. De kan inte klassificeras in i några andra klasser.
Support-Type
Supporterande: Supporterande klasser stödjer andra genom att hela dem, eller genom att hjälpa andra klasser på andra sätt.
** Det är möjligt att detta kommer att ändras under alfa/beta-stadiet.
#

Parti

Klass Typ Konverterad klass Konverterad typ Unikhet
1 Slumpartad Kungen Speciell (Immun mot Konvertering) - Unik
2 Blue Dragon Hovmagikern Support The Sage Offensiv -
3 Blue Dragon Butlern Offensiv The Servant Offensiv -
4 Blue Dragon Riddaren Offensiv The Enforcer Offensiv -
5 Blue Dragon Observatören Utredare The Nightwatch Utredare -
6 Blue Dragon Adelsmannen Social The Aristocrat Social -
7 Blue Dragon Paladin Mördare Immun? Mördare Unik
8 Blue Dragon Fysikern Supporterande The Herbalist Offensive -
9
10 Blue Dragon Prinsen Mördare (Immun mot Konvertering) - Unik
11 Blue Dragon Prinsessan Utredare The Traitor Princess Utredare -
12 Blue Dragon Den Psykiska Social The Illusionist Social -
13 Blue Dragon Sheriffen Utredare (Immun mot Konvertering) - Unik
14 The Unseen Lönnmördaren Mördare (Immun mot Konvertering) - Unik
15 The Unseen Den Stora Hjärnan Speciell (Immun mot Konvertering) - Unik
16 Neutral Alkemisten Supporterande (Immun mot Konvertering) - -
17 Neutral Galningen Joker (Immun mot Konvertering) - -
18 Neutral Legosoldaten Offensiv Det Hyrda Svärdet Offensiv -
19 Neutral Liemannen Mördare (Immun mot Konvertering) Offensiv Unik
20 Neutral Dockmästaren Mördare (Immun mot Konvertering) - Unik
21 Kulten Kultledaren Special (Immun mot Konvertering) - Unik
22 Kulten Kultisten Social (Immun mot Konvertering) - -

Normalt spellägeRedigera

I det normala spelläget kan mellan åtta och tio personer bli medlemmar i The Blue Dragons parti. The Blue Dragon garanteras att i det normala spelläget ha en Sheriff/Paladin och en Prins. The Unseen kommer börja med Lönnmördaren och Den Stora Hjärnan/The Cult med Kultledaren och en annan kultmedlem. Spelare som inte tillhör de första två partierna kommer vara en neutral spelare.

Spelfaser/Flow

ToL består av två faser: dagfasen och nattfasen. Spelet startar från dagfasen, fortsätter till nattfasen, fortsätter tillbaka till dagfasen, och så vidare. Spelet kommer spelas vidare i denna typ av upprepning tills någon part har vunnit spelet.

Spelets början

Spelaren kommer få skapa ett alias och bli tilldelad ett parti. Endast spelaren känner till sin egna klass. Spelarna kommer introduceras med varandra. Dessutom, kommer en spelare bli utnämnd till kung. Kungen kommer tillhöra en av de tre parterna i just det spelet. Alla vet vem som är Kungen, men endast Kungen känner till vilken part han tillhör, på riktigt. Efter en smärre dialog, kommer varje spelare återvända till sitt rum, och spelet fortsätter mot nattfasen.

Natt

Adelsklasser, The Cult, och medlemmar i The Unseen kommer kunna prata med vissa andra spelare, medan andra kommer vänta ut nattfasen i tystnad. Spelare som använder sin klassförmåga kommer kunna göra saker på natten. Vissa nattliga aktiviteter kommer tillåta människor att reda ut, vissa kommer tillåta spelare att skydda andra, medan andra tillåter spelare att mörda. Nattliga aktiviteter som lagts märke till under nattfasen kommer bara lösas under nattfasens slut. Spelare kommer meddelas om åtgärder som tagits mot dem. En del förmågor har prioriteter gentemot andra.. (Till exempel, om Lönnmördaren försöker mörda Butlern, och Butlern försöker sysselsätta Lönnmördaren med något, kommer Butlerns åtgärd bli prioriterad gentemot Lönnmördarens åtgärd, och Lönnmördaren kommer inte kunna mörda Butlern).

Dag

Dagfasen kommer att börja med att tala om vem som inte överlevde nattfasen. Den dödes klass kommer att berättas (kan vara förfalskad), tillsammans med deras speljournal och dödslapp.

Om kungen inte överlevde natten, startar en självnominationsprocess för att finna ersättaren. Spelare med "kungligt blod" kan först stiga upp för att bli nominerad medan resten kan försöka om ingen av dem ville. Om endast en vill bli Kung, blir hen det automatiskt utan någon röstning. Om det finns för få spelare kvar bnlir ingen Kung.

Efter att Kungen har blivit ersatt, eller om Kungen överlevt natten, startar en diskussion om att anklaga vissa spelare för högförräderi. För att gå vidare i diskussionen, kan spelare används sina egna klassförmågor i hemlighet. Dagförmågor brukar aktiveras ögonblickligen om den är åberopad, och varje spelare kan bara använda en dagförmåga per dag. För att hjälpa spelare ännu mer, kommer en wiki inom spelet finnas för att hjälpa till med slutledningen. Om en spelare anklagas under diskussionerna, kan en spelare rösta om den misstänkte. Om en spelare får en majoritet av rösterna, kommer en rättegång hållas mot spelaren. Om spelaren hittas skyldig, kommer spelaren bli avrättad. Den förste spelare som anklagar den skyldige får äran att avrätta den skyldige. Anklagarens vapen förser anklagaren med flera avrättningsmetoder. Om Jägaren blir avrättad kommer den första att anklaga honom bli avrättad före avrättningen.

Är du död?

Döda spelare kommer kunna titta på från kyrkogården. De kommer inte kunna tala med de levande, utom för vissa roller. Döda spelare kan fortfarande vinna, om alla villkor är fullföljda. De kan också välja folk som de tror kommer att dö under natten eller avrättade under dagen. För att vinna lite ingame currency.

Intern historia Redigera

Throne of Lies har en intern historia, sorterad på datum:

  1. Slottet
  2. Den Goda Kungen
  3. Den Korrupta Kungen
  4. Var är min färg..? Historien om en dåre
  5. Konspirationen
  6. Sammankomsten

Inspirerat av Redigera

Vunna priser och framträdandenRedigera

Externa länkar Redigera

Language Translations Redigera

If the menu at the top does not work, try these:

Partner Social Deduction Games Redigera

Heist Gone Wrong Wikia Redigera

A Heist Gone Wrong is an online multiplayer game for 4 to 6 people about bluffing and deception. It is based on One Night Ultimate Werewolf. A bank robbery doesn't go as planned, and the Robbers mix in with innocent bystanders. Your goal is to figure out who the Bank Robbers are and arrest one, or to survive as the Bank Robber, depending on your role.

Camp Cadaver's Wikia Redigera

Camp Cadaver is inspired by well known tropes from 1980s slasher films. Become a hero and try to survive, or secretly destroy the camp as a villain or psycho. Includes over 60 roles and 200 cosmetic options to ensure every round is different and filled with mayhem. Options include playing with a reduced role list for easier deduction, fast or long play, and much more. Rounds accomidate 5 - 15 players.